Er du klar over, hvor vigtig en rolle du som bestyrelsesmedlem spiller, når det kommer til digital sikkerhed i den virksomhed, du tager del i?

Verden digitaliseres i et rasende tempo, og nye trusler dukker op næsten hver eneste dag. Det kan være en udfordring at holde trit. Som medlem af en bestyrelse kan det ikke kun om at sikre, at virksomheden klarer sig gennem næste kvartal. Det handler også om at sikre, at den kan vokse og udvikle sig sikkert i en verden, der bliver mere og mere digital.

Det er nemt at tænke på digital sikkerhed som noget, IT-afdelingen har styr på. Men sandheden er, at det rækker langt ud over teknologien. Det er noget, der påvirker hver en krog af virksomheden – fra hvordan vi arbejder hver dag, til hvordan vi planlægger fremtiden for virksomheden, fremtidig vækst, forretningsplaner og samtidig beskytter det, som er allervigtigst for virksomheder i dag: data, kunders tillid og omdømme.

Som bestyrelsesmedlem har du et ansvar for at skubbe på, og sikre at der tænkes digital sikkerhed ind i alt, hvad der bliver gjort i virksomheden. Det er ikke bare en tjekboks, der skal krydses af. Det er en integreret del af strategien, kulturen og virksomhedens fremtid.

Hvorfor skal bestyrelsen engagere sig i digital sikkerhed?

  1. Risikostyring: At forstå og styre digitale risici er afgørende for at undgå alvorlige finansielle, juridiske og reputationsmæssige konsekvenser. Bestyrelsens direkte involvering sikrer, at virksomheden ikke kun reagerer på nuværende trusler, men også forbereder sig på fremtidens udfordringer.
  2. Strategisk planlægning: Ved at gøre digital sikkerhed til en del af den overordnede forretningsstrategi, understreger bestyrelsen vigtigheden af at værne om digitale aktiver. Dette strategiske fokus hjælper med at sikre, at sikkerhedsindsatser understøtter virksomhedens vækstmål og innovationsdagsorden.
  3. Kultur og ledelse: En stærk kultur af digital sikkerhed starter med bestyrelsen. Ved at prioritere sikkerhed højt sender bestyrelsen et klart signal til resten af organisationen om, at sikker adfærd og ansvarlighed er afgørende for alle.

Hvordan kan, og skal, bestyrelsen bidrage?

  • Uddannelse og bevidsthed: Bestyrelsesmedlemmer skal holde sig ajour med de seneste trusler og sikkerhedstrends for at kunne træffe informerede beslutninger og udfordre ledelsen med relevante spørgsmål.
  • Tilsyn med sikkerhedsstrategier: Sikre, at der findes en robust og proaktiv IT-sikkerhedsstrategi, der regelmæssigt bliver vurderet og justeret i takt med, at nye trusler opstår.
  • Investering i sikkerhed: Anbefale og godkende budgetter, der afspejler den nødvendige investering i teknologier, medarbejderuddannelse og sikkerhedsforanstaltninger, som matcher virksomhedens risikoprofil.
  • Krisehåndtering: Sikre, at virksomheden har en effektiv beredskabsplan for håndtering af sikkerhedsbrud, der inkluderer kommunikationsstrategier og genopretningsplaner.

Kompetenceopbygning

En anden vigtig del er at I har ansvar for at have de rette kompetencer i bestyrelsen. Det indebærer ikke kun at have medlemmer med teknisk viden om IT-sikkerhed, men også en forståelse for, hvordan digitalisering påvirker virksomhedens forretningsstrategi og risikostyring.

Når der rekrutteres nye bestyrelsesmedlemmer, anbefaler vi derfor at der er fokus på at identificere kandidater med kompetencer og erfaring inden for IT-sikkerhed og digitalisering. Det kan omfatte personer med baggrund inden for cybersecurity, digital transformation eller lignende områder.

Desuden bør bestyrelsen kontinuerligt arbejde på at udvikle sine egne kompetencer inden for digital sikkerhed gennem løbende uddannelse og opdatering om de seneste trusler og sikkerhedstrends.

Ansvarstagen og stort engagement fra bestyrelsens side i digital sikkerhed er ikke kun afgørende for at beskytte virksomheden mod trusler; det er fundamentalt for at sikre virksomhedens fremtidige succes.

Tag kontakt, hvis du og din bestyrelse har brug for rådgivning og vejledning i fx at udarbejde IT-beredskabsplaner eller har brug for mere generel rådgivning på området.