Privatlivspolitik

1.1 Behandling af personoplysninger

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At CoworkIt A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Mads Ehrhardt – Telefon: 25639400 – Mail: mads@coworkit.dk.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer og tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn) jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), særlige (f. eks. cpr.nummer). Vi behandler eller opbevarer ingen følsomme oplysninger.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysninger fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, samt vise annoncer af relevans til dig og for at kunne levere de services, du har efterspurgt, såsom anmodninger om service og support.Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores indhold og services.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Den periode afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Oplysningerne opbevares, så længe der en gældende aftale blandt dig og CoworkIt, herefter sletter vi alle personoplysninger, som vi har opbevaret i forbindelse med din aftale. Oplysninger om din virksomhed med tilknyttet kontaktperson, beholder vi til historiske og juridiske formål i op til 60 måneder.

Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger, der er indsamlet om dig, videregives til tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, som vi videregiver informationer til, i afsnittet ”Cookies & Privatlivspolitik”, når der gives tilladelse til cookies på hjemmesiden. Denne funktion kan findes i vores cookiedeklaration i bunden på hjemmesiden. Herunder finder du knappen ”Skift cookie valg”, hvor dit samtykke til cookies kan ændres.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende disse til eget formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn, e-mail mm. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

 

Generelt

Alle informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig, kaldes personoplysninger. Når vores hjemmeside benyttes, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Dette sker ved almindelig tilgang af indhold, hvis du registrerer dig som bruger eller øvrig brug af services.

De typiske personoplysninger som vi indsamler og behandler er følgende typer af oplysninger: Et unikt ID, tekniske oplysninger om din enhed, din IP-adresse, geografisk placering samt hvilke sider du navigerer over til.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og virksomhedsinformationer, såsom virksomhedsnavn. Disse informationer indhentes og behandles i forbindelse med udfyldning af formularer.

Sikkerhed

Vi har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, misbruges eller uvedkommende får kendskab til oplysningerne. Vi sørger for, at dine informationer ikke behandles i strid med lovgivningen.

Indsigt og klager

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig og kan gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Hvis oplysningerne skulle være forkerte, har du ret til at få disse rettet eller slettet.Du har desuden også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.

Spørgsmål og henvendelser om ovenstående kan ske til: info@coworkit.dk.Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du desuden også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ejeroplysninger

CoworkIt A/S

Vandtårnsvej 77

DK-2860 Søborg

+45 72 400 800info@coworkit.dk

CVR: 35666648

1.2 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.

1.3 Klagemuligheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk

se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Dokumenter vedligeholdes af den dataansvarlige og godkendes af ledelsen